Myšlenka výchovy ke ctnostem pochází z Kanady. Původní projekt The Virtues Education https://virtuesproject.com/ jsme obohatili o postupy, které jsou postaveny na zážitkovém učení. Sedm let sbíráme zkušenosti z vlastní práce s dětmi na autorských kurzech Prázdninové školy Lipnice, celoroční výchovné práce v MŠ, příměstských táborech, dramaťáku a víkendovkách pro rodiče s dětmi.

Dospěli jsme do bodu, kdy chceme naše dosavadní zkušenosti nabídnout širší veřejnosti a inspirovat další z vás, kteří vedete děti ve školkách, školách, kroužcích, spolcích nebo jen doma. Máme ověřeno, že děti slovu CTNOST a jeho konkrétním významům rozumí a umí je integrovat do svého chování, umí je popsat, přemýšlet o nich a vidět je v projevech lidí okolo sebe. V naší příručce najdete metodické principy i konkrétní činnosti pro rozvoj ctností u dětí. Berte je jako inspiraci pro hledání vaší pedagogické cesty vedoucí k výchově slušných osobností příští generace.

Metodickou příručku používáme jako doplněk na našich seminářích, není samostatně na prodej. Zde je ukázka.

Odebírejte novinky