TERMÍN: 8. 3. 2024 v čase 8.30 – 16.30
MÍSTO KONÁNÍ: Olomouc
CENA: 1800,-Kč

 

Na tomto zážitkově metodickém semináři Vám naši lektoři ukáží, jak pracovat s kartami ctností při práci s třídním klimatem. Karty umožňují dětem pomocí her a reflexe objevit, prožít a posílit vnitřní kvality. Děti, které si uvědomují vlastní hodnotu, respektují sebe i ostatní a podléhají méně rizikovému chování. Seminář je interaktivní, budeme si společně povídat, hrát a tvořit. Věříme, že Vás nabijeme tvůrčí energií a chutí pracovat s kartami ctností. Pro přihlášení klikněte zde.

Seminář se vhodný pro učitele MŠ, učitele 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogy volného času, výchovné poradce, vychovatele školských zařízení, metodiky prevence, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 28680/2022-5-942.

Semináře lze také uskutečnit na objednávku přímo u vás ve škole. Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese info@vychovakectnostem.cz

CzechEnglish