Zážitkově metodický kurz Zahrada 2021

TERMÍN: 9. - 14.8. 2021 + 8.-10.10. 2021 (metodický víkend)
CENA: 13 900,-Kč
Zážitkově metodický kurz, který Vás vytrhne z běžného života a vrátí zpátky rozesmáté a odhodlané rozvíjet v dětech vnitřní kvality osobnosti – lidské ctnosti.

Již po čtvrté proběhne metodicko-zážitkový kurz Zahrada. V minulých letech se kurz těšil skvělému ohlasu od účastníků a tak věříme, že i tentokrát bude stát za to!

Kurz je realizován ve spolupráci s Prázdninovou školou Lipnice a proto je potřeba se na něj přihlásit přes na jejich stránky. Přihlášení je spuštěno zde

Čeká Vás šest plus dva intenzivních dní našlapaných zajímavým programem od rána do noci. Ukážeme Vám, jak na rozvoj ctností. Všechno si vyzkoušíte sami na sobě. Naučíte se nové hry a ochutnáte originální programy. Vezmete do ruky štětec, lano, kámen, dračí vejce a mnoho dalšího. Nejspíš potkáte indiána a smrtku. Kurz je sebezkušenostní a zážitků bude opravdu hodně 🙂

Kurz je akreditovaný v systému DVPP pod č. j.  MSMT- 792/2020-2-138 v rozsahu 67 hodin a je na něj možné uplatnit tzv. šablonovou dotaci.

  • MŠ –Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
  • ZŠ – šablona  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP

 

Jednodenní seminář

Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem

TERMÍN: 9.11.2020 seminář přeložen na 18.1.2021
CENA: 1200,-Kč

Zážitkově metodický seminář, který vás naučí používat karty ctností s dětmi.  Budeme si hrát, povídat a společně tvořit. Věříme, že Vás rozzáříme a nabijeme tvůrčí energií. Pro bližší info a přihlášení klikni zde

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Jednodenní seminář - výjezdní

Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem

TERMÍN: dle domluvy
CENA: 19 200,-Kč (16x1200,-Kč)

Zážitkově metodický seminář, s kterým přijedeme přímo k Vám. Naučí Vás používat karty ctností s dětmi.  Budeme si hrát, povídat a společně tvořit. Věříme, že Vás rozzáříme a nabijeme tvůrčí energií.

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Pro bližší info nás kontaktuj na adrese info@vychovakectnostem.cz

Jednodenní seminář 

Výchova ke ctnostem v environmentální výchově

TERMÍN: jaro 2021
CENA: 1 200,-Kč

Nabízíme lektorům environmentální výchovy, koordinátorům EVVO a všem pedagogům zážitkově metodický seminář, který vám ukáže, jak pracovat s kartami ctností pro děti v rámci environmentální výchovy.

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Pro bližší info a přihlášení klikni zde

Dvoudenní seminář

Výchova ke ctnostem v programech pro pobytové výjezdy dětí

TERMÍN: jaro 2021
CENA: 2200,-Kč

Předáme Vám konkrétní scénáře zážitkových programů pro děti vhodných na školku či školu v přírodě, zaměřených na výchovu ke ctnostem. Jednotlivé aktivity se dají využít i na jiných pobytových akcích s dětmi (tábory, soustředění, rodinné dovolené, …). Pro bližší info a přihlášení klikni zde

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Dvoudenní seminář - výjezdní

Výchova ke ctnostem v programech pro pobytové výjezdy dětí

TERMÍN: dle domluvy
CENA: po domluvě (přibližně 2200,-Kč na účastníka)

Přijedeme k Vám a předáme Vám konkrétní scénáře zážitkových programů pro děti vhodných na školku či školu v přírodě, zaměřených na výchovu ke ctnostem. Jednotlivé aktivity se dají využít i na jiných pobytových akcích s dětmi (tábory, soustředění, rodinné dovolené, …). Pro bližší info nás kontaktuj na info@vychovakectnostem.cz

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Dvoudenní seminář

Výchova ke ctnostem v environmentální výchově rozšířená

TERMÍN: jaro 2021
CENA: 2200,-Kč

Nabízíme lektorům environmentální výchovy, koordinátorům EVVO a všem pedagogům způsob, jak začlenit koncept Výchovy ke ctnostem do environmentální výchovy. Díky našemu zážitkově metodickému kurzu pochopíte, jak začleněním Výchovy ke ctnostem do EVVO lze přispět k budování pozitivních environmentálních postojů dětí a jejich pozdějšímu odpovědnému občanství.

Pro bližší info a přihlášení klikni zde

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Dvoudenní seminář vyjezdní

Karty ctností jako nástroj pro dobrou spolupráci pedagogického sboru

TERMÍN: dle dohody
CENA: po domluvě (přibližně 2200,-Kč na účastníka)

Přijedeme do vaší sborovny. Koncept výchovy ke ctnostem určený pro pedagogickou práci s dětmi je důležité umět aplikovat v rámci školy také na fungování pedagogického sboru. Pokud i pedagogové umějí sami na sobě tříbit své kvality osobnosti a pracovat s nimi jako s nástrojem pro dobrou spolupráci, vzájemný respekt a synergii sborovny, budou to umět přenést také dětem.

Kurz představuje metody a principy zdravého fungování sborovny postavené na práci s konkrétními ctnostmi. Vedle měkkých dovedností důležitých pro fungování pedagogického sboru učí účastníky také vědomě používat ctnosti jako nástroj pro udržení dobré spolupráce a kvalitní výchovně vzdělávací činnosti.

Pro bližší info nás kontaktujte na info@vychovakectnostem.cz

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Pokud byste chtěli být informování o našich novinkách, napište nám a my vám budeme posílat informace.

Odebírejte novinky