Dne 4. 4. 2023 se Výchova ke ctnostem představila na networkingové konferenci EduForum, jejímž cílem...
Na Islandu se dne 11. 3. 2023 díky finanční podpoře EU z fondu Erasmus+ uskutečnil...
Ve spolupráci se Slovenskými kolegy ze spolku FILIA – Asociácia pre etickú výchovu a charakter...
Od září 2022 pracují s kartami ctností ve škole Laugarvatn na Islandu. Díky projektu Erasmus+...
V září 2022 byla založena Platforma pro výchovu k charakteru pod Centrem rozvoje charakteru, jejímž...
V září 2022 se konal další ročník pravidelné Krajské konference primární prevence Olomouckého kraje, kde...
V červnu 2022 jsme slavnostně na hradě Lipnice nad Sázavou pokřtili 34 nových písniček ke...
V červnu 2022 měla lektorka Martina Štolbová příležitost představit koncept Výchovy ke ctnostem na setkání...
Dne 27. září 2021 proběhl v bruntálském divadle kulatý stůl za účasti zástupců nízkoprahových klubů...