Od září 2022 pracují s kartami ctností ve škole Laugarvatn na Islandu. Díky projektu Erasmus+...
V září 2022 byla založena Platforma pro výchovu k charakteru pod Centrem rozvoje charakteru, jejímž...
V září 2022 se konal další ročník pravidelné Krajské konference primární prevence Olomouckého kraje, kde...
V červnu 2022 jsme slavnostně na hradě Lipnice nad Sázavou pokřtili 34 nových písniček ke...
V červnu 2022 měla lektorka Martina Štolbová příležitost představit koncept Výchovy ke ctnostem na setkání...
Dne 27. září 2021 proběhl v bruntálském divadle kulatý stůl za účasti zástupců nízkoprahových klubů...
Dne 23.11. 2021 představila autorka Jana Haková Výchovu ke ctnostem na konferenci zaměřené na podporu...
Naše lektorka Martina Pospíšilová představila výchovu ke ctnostem na online konferenci Růst společně konané v...
V srpnu 2021 se uskutečnil již 4. ročník letního metodicko-zážitkového kurzu ZaHRAda, který je vedený...