Jsme přesvědčeni o tom, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobností našich generací

Jana Haková

Jsem především maminka tří dětí a věřím, že děti rozumí světu kolem nás lépe než my dospělí, protože nezapínají komplikátory a vidí svět jednoduše. Jsem duší tvůrce a hlavou metodik. Mám dar vytvářet nové koncepty a jednoduše je pojmenovávat. Lidé o mě říkají, že jsem vlídná a neústupná zároveň.

Jsem absolventkou magisterského studia divadla a výchovy na DIFA JAMU v Brně. Pět let jsem působila ve stejném ateliéru jako odborná asistentka a vyučovala metodiku a didaktiku dramatické výchovy, sociální komunikaci, divadelní projekty a metodiku herecké výchovy dětí. Od roku 2001 působím v Prázdninové škole Lipnice. Vedle autorských kurzů určených pro širokou veřejnost lektoruji vzdělávací kurzy pro pedagogy, otevřené metodické kurzy a kurzy interního vzdělávání. Jsem spoluautorkou Instruktorského slabikáře 2016 vydaného v Gradě.

Vedu dramaťák u nás ve vsi, chodím po horách v létě i v zimě, vedu konejšivé kurzy na posílení ženské rodové linie pro maminky a jejich dcery ve spolku Mokoša, ráda fyzicky pracuju, vařím a šiju. U nás doma jsou ctnosti živým nástrojem výchovy k slušnému člověku. Takže vím, že to funguje.

Martina Štolbová

Jsem pedagog srdcem i duší. Jsem maminka dvou, dnes už skoro dospělých, dětí. Mezi dětmi předškolního věku se pohybují už přes 20 let a pokud byste se mě zeptali, kdo je mým největším učitelem, tak to jsou právě děti. Je to dennodenní práce především sama na sobě, abych dokázala dávat příležitosti dětem k tomu růst. Baví mě dětem naslouchat a nechat se jimi vést po neprošlapaných cestách. Jedna z těch cest mě dovedla až ke ctnostem. Ty mi teď obohacují můj profesní i osobní život. Jsem ředitelkou jedné dvoutřídní mateřské školy na severu Čech. Zde už pátým rokem pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na ctnosti. Již podruhé nám odešli do školy děti, které prošly úplným tříletým obdobím vzděláváním se ctnostmi. A je to na nich znát. Už vědí, co obnáší být dobrým člověkem a jak na tom mohou pracovat. Je krásné je vidět růst!

Co víc říci o sobě? Učarovala mě zážitková pedagogika, kterou jsem si vyzkoušela na svou vlastní kůži, a tak jsem se rozhodla působit i já v Prázdninové škole Lipnice, která je kolébkou zážitkové pedagogiky u nás v Čechách. Dává mi to velký smysl, stejně tak jako mi dávají smysl ve výchově dětí ctnosti. Jsem divadelník a tvořivec, baví mě si hrát a tvořit s čímkoliv. Velmi často a nahlas se směju. Tak mě mají lidé nejraději. Miluji lidi a věřím v dobro v nás i kolem nás.

Jakub Šneidr

Jsem hrdý občan města Holešov. Vystudovaný středoškolský učitel v oboru základy společenských věd a tělocvik a “diplomovaný specialista” v oboru sociální pedagogika. Jsem lektor na volné noze, vedoucí turistického oddílu, organizátor, zastupitel, šéf komise pro neziskový sektor, místopředseda Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje, instruktor Prázdninové školy Lipnice, instruktor a člen Rady spolku Skřítek… ale hlavně chrlič, vizionář, idealista a milovník všech stvořených krás… vděčný a převážně spokojený…

Jsem táta dvou a půl letého synka, což mě teď výrazně naplňuje. Snažím se ho vést v respektujícím duchu a se zaměřením na ctnosti a máme nádherný vztah. Taky jsem “náhradní” táta čtrnáctiletého puberťáka a tady zakouším úplně opačný pól. Neustálé hledání porozumění, snaha vytvářet pro obě strany přijatelné dohody, silná touha hledat řešení, ale ne z pozice moci, to mě dnes a denně udržuje ve střehu a pomáhá mi růst...

V roce 2008 jsem se setkal se zážitkovou pedagogikou na kurzu Prázdninové školy Lipnice, kde mě ohromila a od té doby se jí snažím prolínat do všeho, co dělám. Vedu různé typy kurzů pro různé cílové skupiny od manažerů firem až po skupiny žáků základní školy. Mojí srdeční záležitostí je však kurz PLŽ – pro rodiče a děti v předškolním věku, který je pro mě živou a funkční příležitostí každoročního setkání s výchovou ke ctnostem v praxi.