Karty ctností pro děti aneb Výchova ke ctnostem

Jednodenní seminář (8h)

TERMÍN: 14.6.2021 a poté až na podzim
CENA: 1200,-Kč

Zážitkově metodický seminář, který vás naučí používat karty ctností s dětmi.  Budeme si hrát, povídat a společně tvořit. Věříme, že Vás rozzáříme a nabijeme tvůrčí energií. Pro bližší info a přihlášení klikni zde

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Tento seminář lze také uskutečnit na objednávku přímo u vás ve škole. Pro bližší info nás kontaktujte na adrese info@vychovakectnostem.cz

Výchova ke ctnostem v environmentální výchově

Jednodenní seminář 

TERMÍN: podzim 2021
CENA: 1 200,-Kč

Nabízíme lektorům environmentální výchovy, koordinátorům EVVO a všem pedagogům zážitkově metodický seminář, který vám ukáže, jak pracovat s kartami ctností pro děti v rámci environmentální výchovy.

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Pro bližší info a přihlášení klikni zde

Tento seminář lze také uskutečnit na objednávku přímo u vás ve škole. Pro bližší info nás kontaktujte na adrese info@vychovakectnostem.cz

 

Výchova ke ctnostem v programech pro pobytové výjezdy dětí

Dvoudenní seminář

TERMÍN: podzim 2021
CENA: 2200,-Kč

Předáme Vám konkrétní scénáře zážitkových programů pro děti vhodných na školku či školu v přírodě, zaměřených na výchovu ke ctnostem. Jednotlivé aktivity se dají využít i na jiných pobytových akcích s dětmi (tábory, soustředění, rodinné dovolené, …). Pro bližší info a přihlášení klikni zde

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Tento seminář lze také uskutečnit na objednávku přímo u vás ve škole. Pro bližší info nás kontaktujte na adrese info@vychovakectnostem.cz

Výchova ke ctnostem v environmentální výchově rozšířená

Dvoudenní seminář

TERMÍN: podzim 2021
CENA: 2200,-Kč

Nabízíme lektorům environmentální výchovy, koordinátorům EVVO a všem pedagogům způsob, jak začlenit koncept Výchovy ke ctnostem do environmentální výchovy. Díky našemu zážitkově metodickému kurzu pochopíte, jak začleněním Výchovy ke ctnostem do EVVO lze přispět k budování pozitivních environmentálních postojů dětí a jejich pozdějšímu odpovědnému občanství.

Pro bližší info a přihlášení klikni zde

Seminář je akreditovaný v rámci DVPP pod Č.j.: MSMT- 39872/2020-2-986 ze dne 15.10.2020

Tento seminář lze také uskutečnit na objednávku přímo u vás ve škole. Pro bližší info nás kontaktujte na adrese info@vychovakectnostem.cz

Odebírejte novinky