Již s odstupem času sleduji, jak to má reálné dopady na dění ve třídě a přispívá to k úspěsnějším řešením problémů.

Petra, z lesního klubu Pod Starým Dubem, účastnice kurzu Zahrada ( Petra, z lesního klubu Pod Starým Dubem )

Chtěla bych Vám moc poděkovat za celou Výchovu ke ctnostem. Moc nám v lesní školce a nyní lesní škole pomáhá. Děti, které již karty znají ze školky a nyní s nimi přešly do školy, je použily na poradním kruhu, kde jsme řešili vyčlenění jedné dívky z jejich kolektivu. Karty nám pomohly vše pojmenovat a říci, co se jim nelíbí a co by oběma stranám pomohlo, aby se situace změnila ku prospěchu všech a jak tak s odstupem času sleduji, tak to má reálné dopady a řešení problému je na velmi dobré cestě.

Vše je vývoj, a všem mohu říci, že výchova ke ctnostem je opravdová, je takovou kvintesencí našich životů.

Kamil, účastník kurzu Zahrada, OPEN HOUSE o.p.s. ( Kamil, účastník kurzu Zahrada, OPEN HOUSE o.p.s. )

Zase jseme o kus dále v postupném zapracovávání výchovy ke ctnostem nejen do našich srdcí, ale také do našich profesí. Mám velice pozitivní zprávy od učitelů základních škol, že preventivní programy na klima třídy s podporou karet ctností, má přímý vliv na chování ve třídách a dochází ke změnám vzorce chování v kolektivu. Dále také vytváříme a realizujeme preventivní programy cca na 40 školách a karty ctností jsou již dnes pro nás nedílnou součástí našich programů. Děkujeme.

Karty už mají v kanceláři vážené místo. Díky za to.

Lenka, vedoucí Salesiánského střediska mládeže ( Lenka, vedoucí Salesiánského střediska mládeže )

Dneska jsem je ukazovala kolegům na pedagogické poradě, jedna kolegyně si je hned bere na dramaťák a ostatní za mnou chodí, jak je to úžasné a skvělá inspirace. Tak tohle radostné nadšení z něčeho, co nám ve středisku dává smysl, posílám dál.

Ctnosti nám přinesly do školky sounáležitost, samostatnost, důvěru a lidskost, také spolupráci, spravedlnost a pořádný kus odvahy.

Martina, ředitelka MŠ Karla IV ( Martina, ředitelka MŠ Karla IV. )

Tohle už pro děti nejsou jen prázdná slova, už dobře vědí, co se za těmi slovy skrývá. Dokáží tyto vlastnosti objevovat u sebe i u druhých.

Každému je hrdě ukazuji a jsou z nich nadšení 🙂 

Richard, školní psycholog ( Richard, školní psycholog )

Koupil jsem si vaše karty ctností a chci ti napsat, jak jsou krásné a jakou mi udělaly radost! Už se těším, až je s dětmi u nás ve škole použiji.

35 karet lidských ctností, krásná a užitečná metodická pomůcka se používá po celé ČR