web-vychovakectnostem-cz

Výuková sada unikátních karet výchovy ke ctnostem.

Naučíme se jak si správně hrát se sadou karet a se ctnostmi.

Jak správně využít všech příležitostí a jak strukturovat hru se ctnostmi.

Proč výchova ke ctnostem

Jsme přesvědčeni o tom, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobností dalších generací.

Přinášíme výchovný koncept, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně.

Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života.

KARET

lidských ctností

Krásná a užitečná metodická pomůcka.

SPECIALISTŮ

s dlouholetou praxí

Výchova ke ctnostem je pro nás srdeční záležitostí.

ABSOLVENTŮ

našich seminářů

Zážitkově metodické semináře a webináře, které Vás naučí.

O nás

Jsme tým, který dělá věci naplno a srdcem.

"Jsem především maminka tří dětí a věřím, že děti rozumí světu kolem nás lépe než my dospělí, protože nezapínají komplikátory a vidí svět jednoduše. Jsem duší tvůrce a hlavou metodik. Mám dar vytvářet nové koncepty a jednoduše je pojmenovávat. Lidé o mě říkají, že jsem vlídná a neústupná zároveň."

"Jsem pedagog srdcem i duší. Jsem maminka dvou, dnes už dospělých, dětí. Mezi dětmi předškolního věku se pohybují už přes 20 let a pokud by jste se mě zeptali, kdo je mým největším učitelem, tak to jsou právě děti. Je to dennodenní práce především sama na sobě, abych dokázala dávat příležitosti dětem k tomu růst. Baví mě dětem naslouchat a nechat se jimi vést po neprošlapaných cestách."

"Jsem hrdý občan města Holešov. Vystudovaný středoškolský učitel v oboru základy společenských věd a tělocvik a “diplomovaný specialista” v oboru sociální pedagogika. Jsem lektor na volné noze, vedoucí turistického oddílu, organizátor, zastupitel, šéf komise pro neziskový sektor, místopředseda Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje, instruktor Prázdninové školy Lipnice, instruktor a člen Rady spolku Skřítek… ale hlavně chrlič, vizionář, idealista a milovník všech stvořených krás… vděčný a převážně spokojený…"

Naši partneři

Karty ctností se používají po celé ČR