web-vychovakectnostem-cz

Výuková sada unikátních karet výchovy ke ctnostem.

Naučíme se jak si správně hrát se sadou karet a se ctnostmi.

Kniha plná inspirace obsahující 3 až 5 aktivit ke každé ctnosti, celkem 156 aktivit a her.

Proč výchova ke ctnostem

Jsme přesvědčeni o tom, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobností dalších generací.

Přinášíme výchovný koncept, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně.

Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života.

KARET

lidských ctností

Krásná a užitečná metodická pomůcka.

SPECIALISTŮ

s dlouholetou praxí

Výchova ke ctnostem je pro nás srdeční záležitostí.

ABSOLVENTŮ

našich seminářů

Zážitkově metodické semináře a webináře, které Vás naučí.

CS-Funded by the EU_POS

Od listopadu 2021 do 31.10.2022 realizujeme projekt financovaný Evropskou unií s názvem "Demokratické postoje dětí" ve spolupráci s islandským partnerem Bláskogaskoli Laugarvatni. Výsledkem spolupráce bude nová metodika, která bude propojovat principy výchovy ke ctnostem a islandského konceptu venkovní školy.

Naši partneři

Karty ctností se používají po celé ČR