Probouzí a rozvíjí v dětech vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně.
Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života.
Umožní dětem vědomý rozvoj sama sebe včetně poznání svých silných stránek.
Rozvíjí vnímavost a emocionální inteligenci a podporuje ohleduplnost vůči druhým.
Je neinvazivní a doplní klasické i alternativní vzdělávací systémy o hravou formu osobnostního rozvoje.
V našem pojetí je komplexní a pracuje s člověkem jako s jednotou mysli, duše i těla.
Je postavená na jednoduché metodice, kterou vás rádi naučíme.

JSME PŘESVĚDČENI O TOM, ŽE ZMĚNA ČESKÉ SPOLEČNOSTI K LEPŠÍMU JE PŘÍMO ZÁVISLÁ NA KVALITĚ OSOBNOSTÍ DALŠÍCH GENERACÍ

Odebírejte novinky

    35 karet lidských ctností, krásná a užitečná metodická pomůcka se používá po celé ČR