Arch o velikosti A4 obsahuje 36 malých nálepek (34 obrázků ctností, jeden zastřešující obrázek zahrady a jednu nálepku loga výchovy ke ctnostem). Velikost každé jedné samolepky je 29 mm x 42 mm.

Samolepky je možné využít jako doplněk při práci s kartami ctností, např. do osobního portfolia dětí, do různých deníčků, na příměstských táborech anebo ke zpětnovazebním technikám. Dítě díky samolepce ví, se kterou ctností se již v životě potkalo, při jaké příležitosti a s přibývajícími nálepkami ve svém deníčku může sledovat, jak roste jeho vlastní zahrada ctností.

Další informace

Hmotnost 0.008 kg
Rozměry 2.9 × 4.2 cm