Zase jseme o kus dále v postupném zapracovávání výchovy ke ctnostem nejen do našich srdcí, ale také do našich profesí. Mám velice pozitivní zprávy od učitelů základních škol, že preventivní programy na klima třídy s podporou karet ctností, má přímý vliv na chování ve třídách a dochází ke změnám vzorce chování v kolektivu. Dále také vytváříme a realizujeme preventivní programy cca na 40 školách a karty ctností jsou již dnes pro nás nedílnou součástí našich programů. Děkujeme.

CzechEnglish