Dne 27. září 2021 proběhl v bruntálském divadle kulatý stůl za účasti zástupců nízkoprahových klubů a zástupců škol z regionu, na kterém nízkoprahový klub pro děti a mládež Open House představil, jakým způsobem zakomponovali výchovu ke ctnostem do práce v sociálních službách a do preventivních programů pro školy. Lektor Kamil Gavenda přinesl výchovu ke ctnostem do preventivních programů, které realizuje prostřednictvím První linie s.r.o. a má skvělé ohlasy na používání karet ctností při práci také s věkovou skupinou mladistvých. Moc nás těší, že výchova ke ctnostem přichází do škol i v podobě preventivních programů a věříme, že zaměření pozornosti na ctnosti je skvělý způsob, jak předcházet rizikovému chování na školách.

CzechEnglish