Dne 23.11. 2021 představila autorka Jana Haková Výchovu ke ctnostem na konferenci zaměřené na podporu nové vzdělávací Strategie 2030+ českého školství, jejímž cílem je propojit formální a neformální vzdělávání.
Strategie 2030+ má mj. za cíl redukovat učivo a vytvořit víc prostoru pro získávání kompetencí pro život. Výchova ke ctnostem nabízí několik nástrojů, jak dětem ve škole usnadnit sebereflexi, sebehodnocení, osvojování občanských a sociálních kompetencí a vůbec je udělat více autonomní v jejich vlastním procesu vzdělávání.
Konference se konala ve Valdštejnském paláci a organizovali ji Senát Parlamentu ČR, Nadace Pangea, Národní pedagogický institut ČR a Prázdninová škola Lipnice a byla skvělá! Kéž by se českému školství odlehčilo, zredukovalo se množství učební látky a vznikl větší prostor pro rozvoj kvalit dětských osobností.

CzechEnglish