3. října 2019

sedíme v kroužku, doprostřed jde jeden a ostatní říkají, co mají na něm radí (jak s ním rádi tráví čas, co se jim na něm líbí, co dobře umí apod.)

Napište jaké hry a činnosti děláte s touto ctností:
*

Your email address will not be published.