Díky grantu z fondu Erasmus+ z EU probíhal od listopadu 2021 do dubna 2023 projekt pod názvem „Výchova k demokratickým postojům dětí“, jehož cílem bylo propojit český koncept Výchovy ke ctnostem a islandský koncept Utiskoli (venkovní škola) do nové metodiky zaměřené na rozvoj demokratických postojů u dětí. Lektoři Výchovy ke ctnostem v rámci velmi příjemné spolupráce školili islandské kolegy v ČR a naopak sami byli proškolování na Islandu. Výsledkem partnerství je nová metodika v českém, anglickém a islandském jazyce.

CzechEnglish