V říjnu 2023 proběhlo setkání Platformy pro výchovu charakteru, které pořádala Nadace Pangea, jež zastřešuje mimo jiné i projekt Výchova ke ctnostem. Na setkání si jednotliví členové představili svůj dosavadní rozvoj. Poté plánovali strategie, jak může každý z nich přispět k tomu, aby výchova charakteru byla přirozenou součástí formálního i neformálního vzdělávání. Do svých domovů se rozjížděli s úkoly a pracovními skupinami k jejich realizaci a věříme, že po malých krocích se nám společně povede naplnit cíl, aby na všech školách na charakteru záleželo.

 

 

CzechEnglish