V únorovém čísle časopisu Informatorium v nakladatelství Portál vyšel krásný článek o Výchově ke...
Dnes 30.10.2020 byla pozvaná Jana Haková, autorka našeho projektu, do vysílání na 24. Mezinárodním festivalu...
V neděli 11.10. 2020 jsme v hájence v Holešově ukončili zážitkově metodický kurz Zahrada 2020...
S radostí v srdci Vám chci říci, že kurz ZaHRAda 2020 proběhl v nádhedné atmosféře...
  Vernisáž výstavy Cestou rytířských ctností proběhla v příjemné atmosféře hradu Lipnice nad Sázavou dokonce...
5.12.2019 proběhl v Holešově na Hájence jednodenní seminář s kartami ctností. Sešlo v tomto předvánočním...
Dnes 14.11.2019 proběhl malý workshop Výchovy ke ctnostem na The Prague education festivalu, kde jsme...
Ani v létě nezahálíme a snažíme se šířit myšlenku Výchovy ke ctnostem dál do světa....
V pátek 26. a v sobotu 27. dubna 2019 proběhl krásný dvoudenní seminář zaměřený na...
V Praze dne 15.3. proběhl první metodický seminář "Jak pracovat s kartami ctností". Sešlo se...