V únorovém čísle časopisu Informatorium v nakladatelství Portál vyšel krásný článek o Výchově ke ctnostem od Jany Hakové. Jana dostala velký prostor v rubrice Téma, kde mohla čtenářům přiblížit jak slovo ctnost, tak i vědomou práci na vnitřních kvalitách dětí, ale i každého z nás. Svět ctností nás totiž obklopuje na každém kroku a my pouze usilujeme o to, abychom o nich s dětmi začali mluvit a vědomě s nimi pracovali. K tomu Vám můžou posloužit naše karty ctností pro děti.

Odkaz na zmíněný článek.

https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/informatorium-3-8/100667/vychova-ke-ctnostem

CzechEnglish