Ani v létě nezahálíme a snažíme se šířit myšlenku Výchovy ke ctnostem dál do světa. V červenci 2019 Jakub Šneidr dostal pozvání udělat 2 x 2 hodinový workshop na letní škole lesních školek v Ekocentru Loutí a měl úspěch. Věříme, že si karty ctností najdou své místo i v lesních školkách.

CzechEnglish