ECVA nebo-li European Character and Virtue Association pořádala v červnu 2024 již druhý ročník konference, na níž se sjelo spousta nejen evropských akademiků a praktiků, kteří se zabývají charakterovou výchovou. Společně debatovali nad tím, jak lze charakter rozvíjet a jak jej prakticky vnést do škol a dalších zařízení. Výchova ke ctnostem byla důležitým přínosem jakožto velmi praktický nástroj pro rozvoj charakteru na školách.

CzechEnglish