Michaela Karlíková popsala svou dobrou praxi s využitím výchovy ke ctnostem v žákovském parlamentu v časopise Gymnasion č. 33, téma Kruh. Karty ctností jsou nástrojem, díky němuž Míša buduje u dětí pospolitost, zodpovědnost, nadšení, tvořivost, důvěru a dětem tak roste jejich sebeúcta a chuť se aktivně podílet na dění školy a pracovat na rozvoji své školy.

CzechEnglish