V závěru roku 2023 se lektoři výchovy ke ctnostem setkali se sportovním ředitelem RC Slavia Danem Benešem přímo na stadionu Slavie, kde společně nejprve debatovali o základních principech rugby a hodnotách, na nichž je tento sport postaven (čestnost, nadšení, soudržnost, kázeň a úcta).  Následně si všichni společně vyzkoušeli některé herní tréninkové techniky a také proslulý rugby mlýn. V závěrečné reflexi následně diskutovali, jaké další ctnosti je v rugby a ve sportu obecně potřeba akcentovat, aby touha po vítězství nepřehlušila sportovní prožitek.

CzechEnglish