Na ZŠ Mohylova v Praze realizují různé projekty – třídní i celoškolní a využívají přitom jazyk ctností. Přinášíme ukázku projektu „Hostina“, který vedla učitelka AJ Kateřina Hrbková

Co se naučíš?

 

Welcome! Vítám tě na naší anglické hostině, třeťáčku! Co se dnes s námi naučíš? Vidím, že máš pro každého spolužáka vlastnoručně upečený toust. Pojď to každému anglicky říct: „This is a toast for you.“ Když se při tom spolužákovi podíváš z očí do očí a usměješ se, naučíš se víc než pár anglických slovíček, vyzkoušíš si na vlastní kůži, co je to PŘÁTELSKOST.
A co ty, človíčku, ty jsi přinesl krabičku jablek, aby ses s ostatními podělil. Každý spolužák může od tebe dostat několik kousků, krásná příležitost procvičit si množné číslo: „These are apples for you.“ Obcházíš všechny se svou krabičkou a pořád ti nějaká jablíčka zbývají, ale ty si s tím víš rady. Vyhlašuješ druhé kolo rozdávání a „These are apples for you“ od tebe každý uslyší ještě jednou. Procvičil sis víc než gramatiku, vyzkoušel sis také, v čem spočívá ŠTĚDROST.
Ani ty, žákyňko, jsi na naši hostinu nezapomněla. Přinášíš tác plný ovocných špízů: „I have got pears, melons and oranges for you.“ Jistě netrvalo jen chviličku, než jsi je pro nás vyrobila, a teď nebude trvat jen chviličku, než každému tu dlouhou větu vypovíš. Otevírá se nám s tebou nejen svět názvů ovoce, ale také svět VYTRVALOSTI.
S tebou, děvče, je radost zasednout k hodovní tabuli. Krabičku máš plnou piškotových jednohubek s banánem a čokoládou. Jak se vlastně řekne anglicky piškot, ptáš se mne. „Sponge biscuit – houbovitá sušenka“ – Angličané jsou mistři na vytváření slovních skládanek, tak jako tvé jednohubky jsou vydařenou skládankou chutí. Ale objevujeme tu víc než jen dobrodružství slovotvorby, před očima nám ožívá TVOŘIVOST.
A od tebe dostaneme kousky pomeranče, viď? Milé, že nám připomínáš člen „an“ před slovem od samohlásky: „This is an orange for you.“ Nemáš ale pro každého tuto stejnou větu. Za jedním spolužákem přicházíš se slovy: „These are oranges for you.“ Není to náhoda, že právě jemu dáváš víc. Dobře sis všiml, že si kvůli bezlepkové dietě nemohl vzít ani toust, ani piškot, a jeho talířek zůstává poloprázdný. Život není jen o správném používání členů a ty jsi nám ukázal, co je to CITLIVOST a STAROSTLIVOST.
Blíží se chvíle, kdy bude všechno jídlo rozdané na talířky… a žádné dosud neskončilo v něčím žaludku, opravdu jste to vydrželi a budeme se moci do jídla pustit všichni naráz. Tomu říkám SILNÁ VŮLE. Místo výstřelu ze startovací pistole si před vypuknutím hodování můžeme říct: „That is so nice to be together and to eat together.“ Hostina chutná a my tušíme, že takhle nějak chutná také POSPOLITOST.
Spokojené úsměvy jedlíků prozrazují, na co většina jedlíků myslí: „Let´s make todays lesson again and again.“ Kéž bychom mohli dnešní hodinu zažívat znovu a znovu. Bříška máme plná dobrot a srdce máme plná NADŠENÍ.
Talířky se vyprázdnily a čas výuky vypršel. Máte nárok na přestávku, děti. Naštěstí vábení přestávky není pro všechny tak silné, aby odešli ze třídy, aniž by pomohli po sobě uklidit nádobí. V bohaté paletě zkušeností, kterou nám dnešek nabídl, nebude chybět ani ZODPOVĚDNOST.
Až budeš odcházet ze školy, vzpomeň si na tu začáteční otázku: Co ti dnešek přinesl, co tě naučil? Odpověď bude mít tolik barev a chutí, že by se ani nevešly na jeden talířek.

CzechEnglish