Lipka pořádala v listopadu 2023 konferenci pro pedagogy ZŠ, MŠ, ŠD a Jana Haková zde vystoupila s tématem, jak můžeme díky kartám ctností posilovat charakter dítěte a utvářet pevné kořeny lidskosti. Ve svém příspěvku také hledala odpovědi na otázky: „Co je v nás to lidské, co zůstává stabilní navzdory měnícímu se světu okolo nás? Co dělá člověka člověkem a umožní mu žít ve skupině druhých lidí?“ A odpovědí bylo: „Je to náš charakter. Z něj vychází pohnutky našeho chování. Náš vnitřní svět je jako zahrada, ve které leží semínka ctností a záleží jen na nás, jestli je probudíme k životu nebo ne. Výchova ke ctnostem je koncept, který děti už od raného věku učí porozumět jejich vnitřnímu světu ctností, pečovat o něj a svobodně se rozhodovat, jak dobrým člověkem chtějí být.“

CzechEnglish