Každý z nás se rodí s možností být spolehlivý, odvážný, samostatný, vytrvalý, zvídavý, pracovitý, citlivý, štědrý atd. Každý má v sobě semínko důvěry,
sebedůvěry, porozumění, pospolitosti, sebeúcty, sebekázně a dalších ctností. Čím dřív člověk tuhle výbavu objeví a vědomě používá, tím pevněji se stane součástí jeho osobnosti. Čím dřív svět ctností ve své osobnosti pozná, tím víc se promítne do jeho chování i prožívání. A to je naším cílem ve výchově ke ctnostem – zaměřovat pozornost dětí na ctnosti kolem nás i uvnitř nás.

CzechEnglish