V září 2022 se konal další ročník pravidelné Krajské konference primární prevence Olomouckého kraje, kde vystoupil jako jeden z řečníků i náš lektor Kamil Gavenda. Kamil představil, jak využívá karty ctností při své práci metodika primární prevence. Jakožto jeden ze zakladatelů První linie, začal Kamil karty ctností využívat při práci s třídním klimatem a v primárních prevencích a ukázal tak účastníkům konference, že karty jsou funkční jako preventivní metodická pomůcka, tak i při řešení již hlouběji zarytých problémů v třídních kolektivech.

CzechEnglish