V září 2022 byla založena Platforma pro výchovu k charakteru pod Centrem rozvoje charakteru, jejímž cílem je sdružovat celky i jednotlivce, kterým záleží na charakteru a zabývají se jeho rozvojem. Nadace Pangea, která dlouhodobě podporuje Výchovu ke ctnostem, se stala zakládajícím členem Platformy. Platforma má sloužit jako půda pro vzájemné setkávání se a inspiraci členů. Jana Haková představila na setkání Výchovu ke ctnostem jako praktický nástroj rozvoje charakteru použitelný v široké škále vzdělávacích zařízení v rámci vyučování, v mateřské školce, v domácím prostředí při výchově, v preventivních programech a při budování třídního klimatu anebo z pozice školního psychologa či kariérního poradce.

CzechEnglish