V červnu 2022 měla lektorka Martina Štolbová příležitost představit koncept Výchovy ke ctnostem na setkání ředitelů mateřských škol pořádané Centrem celoživotního vzdělávání Pardubického kraje. Ředitelé vybírali z jejich pohledu důležité ctnosti, kterými by měl být vybaven každý ředitel a jako klíčovou označili NADŠENÍ. Dále vybrali pospolitost, sebeúctu, zodpovědnost, sebedůvěra  a vytrvalost.

CzechEnglish