V květnu a červnu 2021 jsme proškolili na dvou seminářích v Portále paní učitelky z mateřinek a naše lektorka Martina Štolbová jim ukázala, jak mohou výchovu ke ctnostem lehce zakomponovat do školního vzdělávacího programu. Účastníci si také vyzkoušeli některé aktivity s kartami ctností na vlastní kůži a zjistili, že používání karet je velmi snadné a v mnohých případech nevyžaduje předem připravený program, pouze zahrnutí slovníku ctností do běžné řeči.

CzechEnglish