V červnu 2023 se na Pražském Hradě slavil Den dětí a rodiče s dětmi mohli formou hry poznat Výchovu ke ctnostem i Prázdninovou školu Lipnice. Několik stovek účastníků si jako odměnu za svou snahu odneslo kartičku s obrázkem některé ctnosti a věříme, že jsme touto cestou podnítili zvídavost v mnohých rodičích dozvědět se o projektu Výchova ke ctnostem víc.

CzechEnglish