Lektoři Výchovy ke ctnostem představili v dubnu 2023 karty ctností na dvou událostech – na setkání dětské Mensy v Třebíči a také na konferenci Vzdělání pro budoucnost, které spolupořádala Mensa Česko a Svět vzdělání. Při práci s nadanými dětmi napomáhají karty ctností dětem lépe pochopit a slovem popsat jejich bohatý vnitřní svět.

CzechEnglish