V červnu 2023 představili lektoři koncept Výchovy ke ctnostem na evropské konferenci ECVA (European Character and Virtue Association), kde se sešli zástupci z mnoha evropských zemí, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti s výukou charakteru na školách ve svých zemích. Setkání se účastnili jak akademičtí teoretici, tak učitelé z praxe.

CzechEnglish