V září 2023 proběhla konference v Brně s tématem Stopy a otisky, která se věnovala tomu, jaké otisky v nás zanechaly osobnosti z formálního i neformálního vzdělávání jako vedoucí táborů, kroužků, oddílů, souborů, pedagogové ve škole ti volnočasoví. Ti všichni otiskli do nás své hodnoty, vnímání světa, zájem o činnosti. A právě na této konferenci prezentovala zakladatelka projektu Výchova ke ctnostem Jana Haková a lektorka Michaela Karlíková, jak lze děti formovat pomocí karet ctností a zanechávat v nich stopy, jak pracovat na své sebehodnotě, jak posilovat odvahu, zodpovědnost, laskavost a další ctnosti důležité pro život.  

CzechEnglish