Dne 4. 4. 2023 se Výchova ke ctnostem představila na networkingové konferenci EduForum, jejímž cílem je propojit zástupce z různých profesních oblastí (business, vzdělávání, nezisk, …) nad společným tématem, kterým letos bylo „Učíme (se) jinak“, což je přesně to, co Výchova ke ctnostem nabízí – jiný úhel pohledu a zaměření pozornosti na svět uvnitř i svět kolem nás.

CzechEnglish