Od září 2022 pracují s kartami ctností ve škole Laugarvatn na Islandu. Díky projektu Erasmus+ financovaném EU se spojil český projekt Výchova ke ctnostem a islandský projekt Utiskoli (výuka v terénu) a od ledna 2022 se vzájemně obohacujeme s islandskými kolegy o projektové zkušenosti a předáváme si inspiraci. Díky financím z Erasmus+ byly přeloženy karty ctností do islandského jazyka a islandští kolegové nyní s kartami již pracují ve výuce a začínají o své zkušenosti mluvit na konferencích a šíří tak výchovu ke ctnostem na další islandské školy. Na školním webu Laugarvatn informují o tom, kterých 10 karet ctností si vybrali pro 10 školních měsíců 2022-2023.

CzechEnglish